Църквата днес


Празнична програма, подготвена от децата в неделното училище на църквата Празнична програма, подготвена от децата в неделното училище на църквата
По време на богослужение По време на богослужение
	Водно кръщение на реката в Боснек Водно кръщение на реката в Боснек
	Барбекю и спорт Барбекю и спорт
	Поучение преди водно кръщение Поучение преди водно кръщение
	Младежите на разходка в планината Младежите на разходка в планината

<<< назад