За нас


Евангелска петдесятна църква – Перник е основана през 1920 г.

Пастир на църквата е Александър Станков Иванов, роден на 7 декември 1953 г., дипломиран теолог.

От 1981 г. насам е член на Духовния съвет на ЕПЦ Перник. На 16 март 1988 г. е ръкоположен за дякон, а на 27 ноември 1994 г. е избран за секретар.

От 14 май 1995 г. е ръководител на църквата, като на 16 ноември 1999 г. е ръкоположен за пастир. 

Семеен , с две деца.

От 2005 година църквата притежава собствена модерна сграда за провеждане на своите събрания.   

Сградата разполага с голяма зала за 200 човека, малка зала, библиотека и други помещения на обща застроена площ 500 m2.

Редът на богослуженията е както следва:

Неделя, 10:00-11:30

• Централно богослужение

• Неделно училище за деца от 5 до 15 години

 

Неделя, 18:00-19:30

• Втора неделна служба

• Отговори на трудни въпроси – два пъти в месеца, втората и последната неделя

 

Вторник, 14:00-17:00

• Лична среща с пастира на църквата Александър Иванов

 

Четвъртък, 18:00-19:30

• Молитвена служба

 

Събота, 18:00-20:00

• Младежко събрание

 

ЕПЦ-Перник организира различни мероприятия като излети, посещение на други църкви, семинари и др. Всяко предстоящо събитие ще бъде обявено в секция Актуално.